Про надходження і використання коштів, форма 4-2, 2016 р.