Звіт про надходження та використання коштів, форма 2, 2016 р.