СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА

 

 Соціально-психологічна служба Маріупольського електромеханічного технікуму – це структурний підрозділ, який у своїй діяльності забезпечує психологічний  і соціальний  супровід навчально-виховного процесу в закладі.

Діяльність служби забезпечують:

            Чепелєва Анна Іванівна – соціальний педагог, практичний психолог.

            

    Основною метою діяльності соціально-психологічної служби технікуму є підвищення ефективності педагогічного процесу, розвиток і формування зрілої професійно орієнтованої особистості, захист психічного здоров’я і соціального благополуччя всіх учасників навчально-виховного процесу.

        Робота соціально-психологічної служби МЕМТ спрямована на вирішення конкретних проблем, з якими звертаються студенти, їхні батьки, викладачі та співробітники технікуму.

     Працівники психологічної служби в своїй діяльності керуються Етичним кодексом психолога, дотримуються педагогічної етики, поважають гідність особистості. Вони будують свою діяльність на основі доброзичливості та довіри у співробітництві з усіма учасниками навчально-виховного процесу.

      Принципом роботи служби є конфіденційність, працівники зберігають професійну таємницю, не поширюють відомостей, отриманих в процесі психологічної діагностики та корекційної роботи.

                    Ми завжди раді прийти Вам на допомогу!