СТУДЕНТСЬКА РАДА
   
         При організації виховної роботи в технікумі акцент на формування особистості студента робиться на розвиток самостійності при конструюванні і організації власної особистісної стратегії. Студентське самоврядування – це самостійна управлінська діяльність, здійснювана під керівництвом педагогічного колективу технікуму, і являє собою один із засобів, які служать досягненню певних педагогічних цілей. 
             Мета: розвиток у студентів таких якостей, як активна громадянська позиція, самостійне прийняття рішень, розвиток особистої ініціативи, формування якостей керівника середньої ланки. 
                Завдання: – забезпечення взаємозв'язку виховного процесу з навчальною та науковою діяльністю студентів                                                  технікуму; 
                                 – створення умов для різнобічного розвитку особистості.
                Студентське самоврядування розглядається нами як умова реалізації творчої активності і самодіяльності у навчально-пізнавальному і культурному відносинах; реальна форма студентської демократії з відповідними правами, можливостями і відповідальністю; засіб соціально–правового самозахисту. 
         Студентське самоврядування у технікумі – це самостійна управлінська діяльність, здійснювана під керівництвом педагогічного колективу технікуму, що дозволяє студентам розкрити і розвивати лідерські якості.
            Так навіщо нам потрібно студентське самоврядування? Де, як не в цій структурі можна не тільки розкрити, а й розвинути свої таланти, організаторські здібності, отримати досвід...