Програма фахового вступного випробування

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 141 " ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА, ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА"

192 "БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ"

фахове випробуування 141, 192.pdf

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 076 "ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ "