психологічна служба

Психологічна служба Маріупольського електромеханічного технікуму – це структурний підрозділ, який у своїй діяльності забезпечує психологічний супровід навчально-виховного процесу в закладі.Діяльність служби забезпечують:

Дубасова Тетяна Іванівна – практичний психолог. Сайт психолога технікуму

Основною метою діяльності психологічної служби технікуму є підвищення ефективності педагогічного процесу, розвиток і формування зрілої професійно орієнтованої особистості, захист психічного здоров’я і соціального благополуччя всіх учасників навчально-виховного процесу.

Робота психологічної служби МЕМТ спрямована на вирішення конкретних проблем, з якими звертаються студенти, їхні батьки, викладачі та співробітники технікуму.

Працівник психологічної служби в своїй діяльності керується Етичним кодексом психолога, дотримується педагогічної етики, поважає гідність особистості. Будує свою діяльність на основі доброзичливості та довіри у співробітництві з усіма учасниками навчально-виховного процесу.

Принципом роботи служби є конфіденційність, працівник зберігає професійну таємницю, не поширює відомостей, отриманих в процесі психологічної діагностики та корекційної роботи.

Ми завжди раді прийти Вам на допомогу!