Бібліотека

СКЛАД БІБЛІОТЕКИ:

Філіппович Ганна Григорівна

Завідувач бібліотекою. 

Дащенко Галина Геннадіївна

Бібліотекар.

Левченко Тетяна Георгіївна

Бібліотекар.

Бібліотека - море книг,

Переступайте наш поріг,

Бібліотека - храм науки...

Беріть скарби нетлінні в руки!

Нема прекрасніших доріг,

Ніж в цей вселюдський храм науки.

П. Гоць

Бібліотека МЕМТу є важливим структурним підрозділом технікуму, що забезпечує літературою та інформацією навчально-виховний процес, є центром розповсюдження знань духовного та інтелектуального спілкування, культури.

Знаходиться бібліотека на першому поверсі головного корпусу і займає площу 485 кв.м.

    До послуг читачів простора світла читальна зала площею 211 кв.м. та абонемент - 63 кв.м., а також два книгосвища загальною площею 160 кв.м. Фонд бібліотеки нараховує 82511 примірників, серед яких 3506 одиниць - навчальна література, а інші - це книжки з усіх галузей знань.

Бібліотечний фонд поповнюється централізовано за рахунок державних коштів. Формування бібліотечного фонду проводиться відповідно до профілю навчального закладу, перевага у комплектуванні бібліотеки технікуму надається навчальним виданням - підручникам, посібникам, спеціальній та довідковій літературі. Бібліотека опреративно виконує опрацювання документів, що надійшли, веде облік фонду. Доповнюють фонд бібліотеки підручники і навчальні посібники на електронних носіях. Електронні книги не спричиняють відмирання друкованих, вони суттєво розширюють спектр сервісних послуг бібліотек і створюють умови для їх трансформації в ключові елементи інформаційної сфери суспільства.

Проголошення державної незалежності України зумовило великі зміни у духовному житті, розвитку національної культури, у пробудженнні історичної пам'яті народу. Звільнені із так званих спецфондів, удруге прийшли до нас твори укораїнсьих мислителів, вчених. письменників. Бібліотека старанно зберігає твори раніше заборонених авторів. Серед них такі відомі, як М. Грушевський, В.Винниченко та інші.

 Фонд бібіліотеки розкриває система каталогів і картотек і систематичний алфавітний каталоги, картотеки підручників, газетно-журнальних публікацій, методичних посібників.

У бібліотеці завжди можна одержати кваліфіковану допомогу фахівця, знайти відповідь на питання, готуючись до виступу, доповіді, заліку; скласти список літератури до курсової чи дипломної роботи. Для цього є фонд довідкової, енциклопедичної літератури, і бібліографічних видань та посібників.

Знайомство студентів з бібліотекою відбувається в "Тиждень бібліотеки", який традиційно проводиться у вересні.

У цей тиждень проходить цикл заходів спрямованих на популяризацію книги та бібліотеки, таких як: екскурсії, бесіди, історичні огляди, бібліографічні години тощо.

Дозвілля студентів має бути змістовним та розширювати світогляд, знання - таким чином побудована масова робота бібліотеки технікуму, яка включає різні форми та методи і проводиться разом з керівниками студентських груп та викладачами технікуму. Це літературні вечори та зустрічі з поетами і письменниками Маріуполя. Незмінною формою пропоганди літератури залишаються тематичні книжкові виставки, перегляди літератури до знаменних та пам'ятних дат, постійно-діючі виставки.

На сьогодні штат бібліотеки - три співробітники, які мають фахову бібліотечну освіту та багаторічний досвід роботи в бібліотеці технікуму. Професійні знання та досвід бібліотекарів допомагає кваліфіковано та оперативно виконувати найскладніші запити читачів.