Історія розвитку МЕМФК

Маріупольський електромеханічний фаховий коледж – перспективний заклад фахової передвищої освіти, що динамічно розвивається та має необхідний кадровий потенціал, матеріально-технічну базу.

З метою забезпечення міського електротранспорту Донецької, Запорізької, Луганської та Дніпропет-ровської областей спеціалістами в 1968 році у місті Жданові було відкрито філію Київського технікуму міського електротранспорту.

В грудні 1970 року філіал був перетворений на самостійний навчальний заклад, на вечірньому та денному відділеннях якого готували спеціалістів за спеціальністю «Експлуатація, ремонт і енергопостачання міського електротранспорту». 

Маріупольський електромеханічний технікум був створений за наказом Міністра житлово-комунального господарства УРСР за № 558 від 8.12.1970 року з метою підготовки спеціалістів міського електротранспорту для трамвайно-тролейбусних управлінь Донбасу і мав назву Ждановський технікум міського електротранспорту. 

У 1989 році технікум було перейменовано на Маріупольський електромеханічний технікум, 19 липня 2023 року - в Маріупольський електромеханічний фаховий коледж. Коледж є закладом фахової передвищої освіти, який здійснює підготовку спеціалістів з базовою освітою та кваліфікаційним рівнем – фаховий молодший бакалавр.

Випускники Маріупольського електромеханічного фахового коледжу працюють на дільницях підприємств міста, регіону, країни та зарубіжжя. 

За  часи існування  МЕМФК   директорами були:


Впроваджується система ступеневої підготовки спеціалістів спільно з кафедрами Харківського національного університету міського господарства ім.О.М.Бекетова, Маріупольського державного університету, Приазовського державного технічного університету.

Коледж має добрі традиції, працездатний колектив викладачів, що створює необхідні умови для успішної підготовки висококваліфіцірованнихспеціалістов. Коледж розташований в двох корпусах, має бібліотеку з читальним залом, актовий і спортивний зали, обладнані майстерні та аудиторії, комп'ютерний клас.

 У МЕМФК працює молодіжний клуб, є команда КВК. 

МЕМФК славиться спортивними досягненнями, студенти беруть участь у спортивних змаганнях з баскетболу, волейболу, футболу тощо.

https://sites.google.com/a/maremt.net/elektromehaniceskij-tehnikum/pro-tehnikum/istoria/30.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/a/maremt.net/elektromehaniceskij-tehnikum/pro-tehnikum/istoria/33.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/a/maremt.net/elektromehaniceskij-tehnikum/pro-tehnikum/istoria/34.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/a/maremt.net/elektromehaniceskij-tehnikum/pro-tehnikum/istoria/31.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/a/maremt.net/elektromehaniceskij-tehnikum/pro-tehnikum/istoria/35.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/a/maremt.net/elektromehaniceskij-tehnikum/pro-tehnikum/istoria/36.jpg?attredirects=0