Історія

Історія розвитку МЕМТу

Маріупольський електромеханічний технікум – перспективний вищий навчальний заклад першого рівня акредитації, що динамічно розвивається та має необхідний кадровий потенціал, матеріально-технічну базу.

З метою забезпечення міського електротранспорту Донецької, Запорізької, Луганської та Дніпропет-ровської областей спеціалістами в 1968 році у місті Жданові було відкрито філію Київського технікуму міського електротранспорту.

В грудні 1970 року філіал був перетворений на самостійний навчальний заклад, на вечірньому та денному відділеннях якого готували спеціалістів за спеціальністю «Експлуатація, ремонт і енергопостачання міського електротранспорту».

Маріупольський електромеханічний технікум був створений за наказом Міністра житлово-комунального господарства УРСР за № 558 від 8.12.1970 року з метою підготовки спеціалістів міського електротранспорту для трамвайно-тролейбусних управлінь Донбасу і мав назву Ждановський технікум міського електротранспорту.

У 1989 році технікум було перейменовано в Маріупольський електромеханічний технікум. Технікум є вищим навчальним закладом 1-го рівня акредитації, який здійснює підготовку спеціалістів з базовою вищою освітою та кваліфікаційним рівнем – молодший спеціаліст.

Випускники Маріупольського електромеханічного технікуму працюють на дільницях підприємств міста, регіону, країни та зарубіжжя.

За часи існування технікуму директорами були:


  • 1968-2004рр. Єрмоленко Надія Григорівна
  • 2004-2018рр. Орлов Олександр Йосипович

Впроваджується система ступеневої підготовки спеціалістів спільно з кафедрами Харківського національного університету міського господарства ім.О.М.Бекетова, Маріупольського державного уні-верситету, Приазовського державного технічного університету.

Технікум має добрі традиції, працездатний колектив викладачів, що створює необхідні умови для успішної підготовки висококваліфіцірованнихспеціалістов. Технікум розташований в двох корпусах, має бібліотеку з читальним залом, актовий і спортивний зали, обладнані майстерні та аудиторії, комп'ютерний клас.

У МЕМТі працює молодіжний клуб, є команда КВК.

МЕМТ славиться спортивними досягненнями, студенти беруть участь в спортивних змаганнях з баскетболу, волейболу, футболу тощо.

https://sites.google.com/a/maremt.net/elektromehaniceskij-tehnikum/pro-tehnikum/istoria/30.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/a/maremt.net/elektromehaniceskij-tehnikum/pro-tehnikum/istoria/33.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/a/maremt.net/elektromehaniceskij-tehnikum/pro-tehnikum/istoria/34.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/a/maremt.net/elektromehaniceskij-tehnikum/pro-tehnikum/istoria/31.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/a/maremt.net/elektromehaniceskij-tehnikum/pro-tehnikum/istoria/35.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/a/maremt.net/elektromehaniceskij-tehnikum/pro-tehnikum/istoria/36.jpg?attredirects=0